Зустріч з роботодавцями та стейкхолдерами (Телекомунікації)

0

24 вересня 2021 року на засіданні кафедри кореляційної оптики відбулося обговорення освітніх програм «Інформаційні мережі зв’язку» (освітній рівень «магістр») та «Телекомунікації» (освітній рівень бакалавр) спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». В рамках заключних договорів про співпрацю між Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича та ПАТ «Телеком», ТОВ «Юнітрейд Про» і науково-виробничої фірми «Тензор» відбулась зустріч представників кафедри кореляційної оптики та керівництва даних підприємств, здобувачами освіти за спеціальністю.

Приймали участь у обговоренні:

– викладачі кафедри кореляційної оптики;

– начальник технічної служби філії ПАТ «Телеком» Шпорта Анатолій Анатолійович;

– директор науково-виробничої фірми «Тензор» Шабашкевич Борис Григорович;

– директор ТОВ «Юнітрейд Про» Чалий Юрій Петрович;

– студенти 124 – 624 груп даної спеціальності.

В ході зустрічі активно обговорювалися перспективи та плани подальшої співпраці. В рамках обговорення освітніх програм обох освітніх рівнів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» присутніми були внесені наступні пропозиції:

 • Шпорта А.А. висунув пропозицію щодо підсилення курсу «Розроблення і керування проектами та стартапами» ОПП магістра економічно-організаційними аспектами експлуатації інфокомунікаційних мереж та систем та курсу «Аналіз рентабельності систем ІК» вибіркового блоку чинної ОПП бакалавра аналізом рентабельності ІК проектів.
 • Шабашкевичем Б.Г. директором НВП «Тензор», м. Чернівці, Чалим Ю.П., директором Тов. «Юнтрейд ПРО», м. Чернівці, – запропоновано покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (бакалаврського та магістерського рівнів) шляхом проведення практичних лабораторних занять на лабораторній базі НВП «Тензор» та ТОВ. «Юнітрейд ПРО».
 • Великий О. – запропонував ввести до вибіркового блоку навчальну дисципліну “Адміністрування інформаційних мереж” (ОПП бакалавра), оскільки його практичний досвід роботи в структурі мережевого оператора показав актуальність вивчення основ та принципів експлуатації вказаних в даній дисципліні відповідних програмно-апаратних систем.

При формулюванні цілей та ПРН ОПП магістрів було запропоновано внести побажання здобувачів ВО студентів:

 • О. Чоботар – запропонував внести до переліку обов’язкових дисциплін курси з елементами оптичних технологій зв’язку: «Оптичні технології в системах та мережах зв’язку», «Розповсюдження оптичних хвиль у випадкових середовищах та системах» (ОПП магістрів) та до програми бакалаврів курси «Фізичні основи оптичного зв’язку» та «Інтегральна оптика та теоретичні основи ВОЛЗ».
 • В. Сморжанюк, запропонував з метою покращення набуття практичних навичок магістрів додатковий компонент до програми практики, а саме виробничу практику.
 • А. Карабчиївський, з метою покращення набуття практичних навичок запропонував розширити базу виробничої практики бакалаврів.
 • Присутні студенти висловили побажання перенести до блоку вибіркових дисциплін курс «Технічна електродинаміка» (ОПП бакалавра)

Проф. Мохунь І.І. запропонував внести наступні зміни до ОПП магістра:

 1. Перенести дисципліну «Оптичні технології в системах та мережах зв’язку»у обов’язковий блок у 3 семестр.
 2. Замінити дисципліну «Статистична радіофізика та оптика» вибіркового блоку на «Розповсюдження оптичних хвиль у випадкових середовищах та системах» обов’язкового блоку та перенести у I семестр.
 3. Перенести дисципліну «Педагогіка і психологiя вищої школи» з обов’язкового блоку до вибіркового боку у 2 семестр
 4. Замінити дисципліну «Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ» на «Методика надання фахових дисциплін у ЗВО» та перенести її з обов’язкового блоку до вибіркового блоку.

Доцент Бурковець Д.М. запропонував внести наступні зміни до ОПП бакалавра:

 1. До обов’язкових дисциплін ОПП внести курси «Фізичні основи оптичного зв’язку» та «Інтегральна оптика та теоретичні основи ВОЛЗ».
 2. Курс «Технічна електродинаміка» перенести до блоку вибіркових дисциплін.
 3. До блоку вибіркових дисциплін включити курс «Адміністрування інформаційних мереж».
 4. Розширити базу виробничої практики бакалаврів

Відео зустрічі доступне за посиланням

Залишити коментар