освітні програми

Результати пошуку

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Прикладна фізика та наноматеріали»першого (бакалаврського) рівня вищої освітиза спеціальністю № 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»галузі знань №10 «Природничі науки».   ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Прикладна фізика та наноматеріали»другого (магістерського) рівня вищої освітиза спеціальністю № 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»галузі знань №10 «Природничі науки».   ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «Медична фізика»другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю №...
Read More
ОП_бакалавр_2017 ОП бакалавр_2020 ОП бакалавр_2021 Проект змін у освітньо-професійну програму бакалаврів
Read More
Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (магістр 2021)
Read More
Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” (бакалаврат) Спеціальність 014.08 “Середня освіта. Фізика” (магістратура) Спеціальність 104 “Фізика та астрономія” (бакалаврат) Спеціальність 104 “Фізика та астрономія”, ОНП “Комп’ютерна фізика” (магістратура) Спеціальність 104 “Фізика та астрономія” (аспірантура)
Read More
УВАГА!Нова версія сайту кафедри МПУіК доступна за посиланням https://mpuik.vercel.app Освітньо-кваліфікаційна програма “Комп’ютерні науки”, Спеціальність №122 – Комп’ютерні науки кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук (Алгоритмічне і програмне забезпечення комп’ютерних систем): http://ptcsi.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2.Комп_науки_маг_2017.doc кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук (Алгоритмічне і програмне забезпечення комп’ютерних систем): http://ptcsi.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/Освітня_програма_бакалав_АПЗКС_2020.docx
Read More
Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (бакалавр 2020 р.) Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (магістр 2020 р.)Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (бакалавр 2020 р.) Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (магістр 2020 р.) Освітньо-професійна програма “Трудове навчання” (бакалавр 2021) Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (магістр 2021) Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (бакалавр 2021) Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (магістр 2021) Оновлення ОП...
Read More
OP_172_imz_m1Завантажити OP_172_imz_m2Завантажити OP_172_imz_m3Завантажити OP_172_imz_m4Завантажити OP_172_bak_telecommunikationsЗавантажити Met-152Завантажити Fot-152Завантажити Opt-104Завантажити 152_Метрологія_ФОТОНІКА_mag_2020Завантажити 152_Метрологія_бакалаврат_2020Завантажити 172_Telecommunications_bak_2020Завантажити ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ
Read More
Освітні програми 104 Фізика та астрономія (бакалавр) Освітньо-професійна програма «Фізика та астрономія»(2020) 104 Фізика та астрономія (магістр) Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія: Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2017) Робочий навчальний план освітньо-наукової програми «Фізика та астрономія: Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2020) Освітньо-наукова програма «Теоретична фізика та комп’ютерне моделювання»(2021) Навчальний план освітньо-наукової програми «Теоретична фізика та комп’ютерне...
Read More
Освітня програма “Видавництво та поліграфія” зі спеціальності № 186 “Видавництво та поліграфія” (Бакалавр) Освітня програма “Технологія електронних мультимедійних видань” зі спеціальності № 186 “Видавництво та поліграфія” (Магістр) Освітня програма «Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології» зі спеціальності № 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація «Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології») (Магістр) Програма державного іспиту зі спеціальності №...
Read More
назад До вашої уваги програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп’ютерна фізика» (освітній рівень – магістр) за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».
Read More
1 2 3

Останні коментарі

    Категорії