Вересень 2020

Month

Наказ про рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час освітнього процесу 217а
Read More
Цією розповіддю я хочу донести до уваги колег  яким чином можна покращити рівень цитованості публікацій вчених, які працюють в галузі фізики та оптики. Традиційно в Чернівецькому національному університеті, раніше на базі Інженерно-технічного факультету, а зараз на базі Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук проводиться конференція «Кореляційна оптика». У рамках конференції вже відбулося  14 зустрічей вчених, і...
Read More
Щиро вітаємо групу науковців (доцент, кандидат фізико-математичних наук Дуболазов О.В.; асистент, кандидат фізико-математичних наук Солтис І.В.; асистент, кандидат фізико-математичних наук Олар О.В.; асистент, кандидат фізико-математичних наук Ушенко В.О. доцент, кандидат фізико-математичних наук Горський М.П.; доцент, кандидат фізико-математичних наук Гараздюк М.С.) під керівництвом завідувача кафедри комп’ютерних наук професора Ушенка Ю.О. Інститтуту фізико-технічних та комютерних наук Чрнівецького...
Read More
Перші підсумки цьогорічної вступної кампанії в інститут показали, що потужним, але ще слабозадіяним резервом для агітації абітурієнтів залишається недостатнє висвітлення в пресі, соціальних мережах, інтернеті інформації про сучасні досягнення в тій чи іншій галузі знань, діяльності. Адже вдалі виступи наших молодих колег, які були висвітлені в соціальних мережах, зокрема Facebook, представлені на Youtube каналі, сприяли...
Read More
ОГОЛОШЕННЯ 04 вересня о 15 00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д76.051.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації (в on-line режимі за посиланням https://meet.google.com/afm-qrqx-yhc) Кучак Альони Ігнатівни “Спектральні параметри квазічастинок у напівпровідникових нанотрубках та нанокільцях” (спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика) Науковий керівник – Маханець О.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету...
Read More

Останні коментарі

    Категорії