2 Вересня, 2020

Day

ОГОЛОШЕННЯ 04 вересня о 15 00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д76.051.01 відбудеться прилюдний захист кандидатської дисертації (в on-line режимі за посиланням https://meet.google.com/afm-qrqx-yhc) Кучак Альони Ігнатівни “Спектральні параметри квазічастинок у напівпровідникових нанотрубках та нанокільцях” (спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика) Науковий керівник – Маханець О.М., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Чернівецького національного університету...
Read More