Ключові публікації

 1. Vikhor L.M., Anatychuk L.I., Gorskyi P.V. Electrical resistance of metal contact to Bi2Te3 based thermoelectric legs // Journal of Applied Physics, 126, 164503 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5117183
 2. Риферт В.Г., Анатичук Л.І.,Барабаш П.О., Усенко В.І., Стрикун А.П., Соломаха А.С, Петренко В.Г., Прибила А.В. Еволюція системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом для космічних місій. Частина 1. Огляд публікацій по відцентровій дистиляції в період 1990 – 2017 рр. // Термоелектрика . – 2019. – №1. – С. 5-16. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_01_uk.pdf
 3. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Федорів Р.В. Методика врахування фазового переходу в біологічній тканині при комп’ютерному моделюванні процесу кріодеструкції // Термоелектрика. – 2019. – №1. – С. 49-62. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_01_uk.pdf
 4. Анатичук Л.І., Микитюк П.Д., Микитюк О.Ю. Експериментальні дослідження термоелектричного джерела струму з кільцевою термоелектричною батареєю // Термоелектрика. – 2019. – №1. – С. 77-85. http://jt.inst.cv.ua/jt_2019_01_uk.pdf
 5. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про ефективність термоелектричних кондиціонерів для транспортних засобів // Термоелектрика. – 2019. – №1. – С. 86-96. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_01_uk.pdf
 6. Риферт В.Г., Анатичук Л.І., Барабаш П.О., Усенко В.І., Стрикун А.П., Соломаха А.С, Петренко В.Г., Прибила А.В. Еволюція системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом для космічних місій. Частина 2. Дослідження змінних характеристик системи багатоступінчастої дистиляції (СМЕД) з термоелектричним тепловим насосом (ТНР) // Термоелектрика. – 2019. – № 2. – С. 24-39.http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 7. Анатичук Л.І., Ніцович О.В. Комп’ютерне дослідження впливу ефекту Пельтьє на процес кристалізації термоелектричних матеріалів на основі Bi2Te3 // Термоелектрика. – 2019. – № 2. – С. 45-53. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 8. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Федорів Р.В. Комп’ятерне моделювання процесу кріодеструкції шкіри людини при термоелектричному охолодженні// Термоелектрика. – 2019. –№2. – С. 49-59. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 9. Анатичук Л.І., Микитюк П.Д., Микитюк О.Ю. Експериментальні дослідження термоелектричного джерела струму з кільцевою термоелектричною батареєю // Термоелектрика. – 2019. – № 2. – С. 60-66. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 10. Риферт В.Г., Анатичук Л.І., Барабаш П.О., Усенко В.І., Стрикун А.П., Соломаха А.С, Петренко В.Г., Середа В.В., Прибила А.В. Еволюція системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом для космічних місій. Частина 3. Аналіз локальних і інтегральних характеристик системи відцентрової дистиляції з термоелектричним тепловим насосом // Термоелектрика. – 2019. – №3. – С.5-18. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_03_uk.pdf
 11. Анатичук Л.І., Лисько В.В. Комп’ютерне проектування термоелектричного генератора для транспортного передпускового нагрівача великої потужності // Термоелектрика. – 2019. – №4. – С.62-71. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_04_uk.pdf
 12. Анатичук Л.І., Кузь Р.В. Комп’ютерне моделювання термоелектричних рекуператорів для автомобілів // Термоелектрика. – 2019. – №4. – С. 57-64. http://jt.inst.cv.ua/jt_2019_04_uk.pdf
 13. Анатичук Л.І., Пасєчнікова Н.В., Науменко В.О., Задорожний О.С., Гаврилюк М.В., Кобилянський Р.Р., Тюменцев В.А. Термоелектричний прилад для гіпотермії ока людини // Термоелектрика. – 2019. – №4. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_04_uk.pdf
 14. Анатичук Л.І., Кузь Р.В. Комп’ютерне моделювання термоелектричних рекупера-торів для використання побутових відходів тепла // Термоелектрика. – 2019. – №5. – С. 48-55. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_05_uk.pdf
 15. Анатичук Л.І., Кузь Р.В. Оптимізація термоелектричних рекуператорів по енергетичних та економічних показниках// Термоелектрика. – 2019. – №6. – С. 67-72. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_06_uk.pdf
 16. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Термоелектричний кондиціонер для бронетехніки // Термоелектрика. – 2019. – № 5. – С.56-62. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_05_uk.pdf
 17. Горський П.В. Вплив непараболічності, описуваної моделлю Фіваза, на електричний контактний опір термоелектричний матеріал – метал. // Термоелектрика. – 2019. – №5. – С.5-16.
 18. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Мицканюк Н.В. Оцінка електричного та теплового контактних опорів та термоЕРС перехідного шару термоелектричний матеріал-метал з урахуванням теорії протікання// Термоелектрика. – 2019. – №3. – С.66-71. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_03_uk.pdf
 19. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Мицканюк Н.В. Оцінка бар’єрної складової електричного контактного опору термоелектричний матеріал-метал// Термоелектрика. – – №4. – С.65-71. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_04_uk.pdf
 20. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Мицканюк Н.В. Оцінка електричного та теплового контактних опорів та термоЕРС перехідного шару термоелектричний матеріал-метал без урахування теорії протікання // Термоелектрика. – 2019. – №5. – С.46-51. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_05_uk.pdf
 21. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Термоелектричний прилад для кріодеструкції шкіри// Термоелектрика. – 2019. – №5. – С.76-82.http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_05_uk.pdf
 22. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Назаретян Р.Э., Уманец Н.Н., Кобылянский Р.Р., Задорожный О.С. Динамика внутриглазной температуры в процессе витреоретинальной хирургии с применением ирригационных растворов различной температуры // Офтальмологический журнал. –2019. – №1. – С. 33-38. http://www.ozhurnal. com/ru/archive/2019/1
 23. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Задорожный О.С., Кобылянский Р.Р., Гаврилюк Н.В. Термоэлектрическое устройство для офтальмотеплометрии и особенности регистрация плотности теплового потока глаза человека // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 3. – С. 45-51. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201934551
 24. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Задорожный О.С., Храменко Н.И., Назаретян Р.Э. Кобылянский Р.Р. Температура и плотность теплового потока наружной поверхности глаз больных диабетической ретинопатией (пилотное исследование)// Офтальмологический журнал.– 2019. – № 6. http://www.ozhurnal. com/ru/archive/2019/6
 25. Konstantinovich I.A., Konstantinovich A.V. Radiation spectrum of system of electrons moving in spiral in medium // The Eleventh International Conference “Correlation Optics 2019”. Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 18–21, 2019. – Proceedings of SPIE, 2019, 11369,  113690C-1. https://drive.google.com/file/d/1pRXYAawZWKUdk_F1VhbkQQNe41jxvx_o/view
 26. Oleg S. Kshevetsky. Estimation of the properties of a position-sensitive photo-thermoelectric temperature sensor // The Eleventh International Conference “Correlation Optics 2019”. Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, September 18–21, 2019. – Proceedings of SPIE, 2019, 11369,  113690Y-1. https://drive.google.com/file/d/1pRXYAawZWKUdk_F1VhbkQQNe41jxvx_o/view
 27. Лисько В.В. Наближення вязкої рідини при моделюванні процесу екструзії термоелектричного матеріалу на основі Bi2Te3// Термоелектрика №1. 2019.- С.-17-27. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_01_uk.pdf
 28. Захарчук Т.В., Константинович І.А, Константинович А.В., Форбатюк А.В. Про ефективність спіральних гіротропних термоелементів у режимі охолодження// Термоелектрика. – 2019. – №1. – С. 63-68. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_01_uk.pdf
 1. Черкез Р.Г. Вплив сегментування віток на ефективність проникного термоелемента з матеріалів на основі Co-Sb // Термоелектрика. – 2019. – №1. – С. 69-76. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_01_uk.pdf
 2. Горский П.В., Мицканюк Н.В. О температурных зависимостях термоэлектрических характеристик переходного слоя термоэлектрический материал-металл без учета явления перколяции// Термоелектрика. – 2019. – № 2. – С. 19-38. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 3. Лисько В.В., Тодорой П.О. Комп’ютерне моделювання процесу екструзії
  стрічкових термоелектричних матеріалів на основі Bi2Te3// Термоелектрика. – 2019. – №2. – С. 67-76. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 4. Прибила А.В. Проектування термоелектричного модуля охолодження детектора рентгенівського випромінювання// Термоелектрика. – 2019. – №2. – С. 77-83. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_02_uk.pdf
 5. Горский П.В., Мицканюк Н.В. Про температурні залежності термоелектричних характеристик перехідного шару телурид вісмуту метал з урахуванням явища перколяції // Термоелектрика. – 2019. – №3. – С.19-36. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_03_uk.pdf
 6. Микитюк П.Д., Микитюк О.Ю. Про деякі варіанти покращання параметрів термоперетворювачів// Термоелектрика. – 2019. – № 3. – С. 63-69. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_03_uk.pdf
 7. Прибила А.В., Кібак А.М. Експериментальна дослідження термоелектричного модуля охолодження детектора рентгенівського випромінювання // Термоелектрика. – 2019. – № 3.- С. 52-57. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_03_uk.pdf
 8. Ніцович О.В., Разіньков В.В. Термоелектричні властивості нелегованих матеріалів на основі Bi2Te3-Sb2Te3 та Bi2Te3-Ві2Se3 в залежності від їх складу// Термоелектрика. – 2019. – №3. – С. 58-64. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_03_uk.pdf
 9. Ніцович О.В. Вплив відпалу на властивості та мікроструктуру термоелектричних матеріалів на основі Bi2Te3-Sb2Te3-Sb2Se3// Термоелектрика. – 2019. – №4. – С.42-49. http://jt.inst.cv.ua/ jt_2019_04_uk.pdf
 10. G.Cherkez, Ye.V.Pozhar, A. Zhukova Вплив числа каналів на ефективність проникних термоелементів з матеріалів на основі Bi-Te-Se-Sb Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – Т.19, №2.
 11. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/4088
 12. Константинович І.А., Константинович А.В. Спектр випромінювання послідовності електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в середовищі // Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – Т.20, № 1. –  С.  5 – 12. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/download/5/3718
 13. Кшевецький О.С. Про деякі можливості використання теплових насосів у процесах, які передбачають рух речовини. // Теплофізика та теплоенергетика. – 2019. – Т. 41, № 3. – С. 70 – 76. https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2019.10
 14. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Оптимізація системи теплоообміну термоелектричного теплового насосу рідина-рідина // Термоелектрика. – 2018. – №1. – C. 35 – 42. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_01pdf
 15. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про ефективність термоелектричних кондиціонерів для транспортних засобів // Термоелектрика. – 2018. №2. – C. 45 – 57. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_02_uk.pdf
 16. АнатичукЛ.І., Іващук О.І., Кобилянський Р.Р., Постевка І.Д., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я., Чупровська Ю.Я. Про вплив температури навколишнього середовища на покази термоелектричних сенсорів медичного призначення // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.– 2018. − №   – С. 17-29. http://semst.onu.edu.ua/article/view/126347/122566
 17. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Комп’ютерне моделювання нестаціонарного температурного впливу на шкіру людини // Термоелектрика. − 2018. – № 2. – С.14-22. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_02_uk.pdf
 18. Анатичук Л.І., Денисенко О.І., Шуленіна О.В., Микитюк О.П., Кобилянський Р.Р. Результати клінічного застосування термоелектричного приладу для лікування захворювань шкіри // Термоелектрика. − 2018. – № 3. – С. 52 – 66. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_03_uk.pdf
 19. Анатичук Л.І., Гаврилюк М.В., Лисько В.В. Шляхи підвищення якості вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів абсолютним методом // Термоелектрика. – 2018. – № 2. – С. 87- 96. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_02_uk.pdf
 20. Анатичук Л.І., Гаврилюк М.В., Лисько В.В., Тюменцев В.А. Автоматизація та комп’ютеризація вимірювань термоелектричних властивостей матеріалів // Термоелектрика. – 2018. – № 3. – С. 83 – 92. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_03_uk.pdf
 21. Анатичук Л.І., Пасєчнікова Н.В., Науменко В.О., Задорожний О.С., Гаврилюк М.В., Кобилянський Р.Р. Термоелектричний прилад для визначення теплового потоку з поверхні очей // Термоелектрика. – 2018. − № 5. – С. 60 – 75. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_05_uk.pdf
 22. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Термоелектричні генератори з полум’яними джерелами тепла змінної потужності, двокаскадними термобатареями та акумуляторами електричної енергії // Термоелектрика. – 2018. – № 6. – С. 23 – 29.  http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_06_uk.pdf
 23. Анатичук Л.І., Максимук М.В., Прибила А.В., Розвер Ю.Ю. Термоелектричні генератори з полум’яними джерелами тепла змінної потужності та термосифонами // Термоелектрика. – 2018. – №6. – С. 14 – 22.  http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_06_uk.pdf
 24. Анатичук Л.І., Лисько В.В. Вимірювання термоелектричних параметрів матеріалів абсолютним методом в умовах неперервної зміни температури // Термоелектрика. – 2018. – №6. – С. 30-36.  http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_06_uk.pdf
 25. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Прибила А.В. Вплив контактів на ефективність термоелектричних модулів у режимі нагріву в умовах мінітюаризації // Термоелектрика. – 2018. – №4. – С. 45 – 50. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_04_uk.pdf
 26. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Прибила А.В. Вплив мініатюризації на ефективність термоелектричних модулів у режимі нагріву // Термоелектрика. – 2018. – №3. – С. 44 – 51. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_03_uk.pdf
 27. Анатичук Л.І., Максимук М.В., Прибила А.В., Розвер Ю.Ю. Термоелектричні генератори з полум’яними джерелами тепла змінної потужності і стабілізаторами температури термобатарей // Термоелектрика. – 2018. – №2. – С. 22 – 30. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_02_uk.pdf
 28. Анатичук Л.І., Максимук М.В. Ефективність передпускових нагрівників з термоелектричними джерелами електрики // Термоелектрика. − 2018. – №3. – С.67-75. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_03_uk.pdf
 29. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я. Комп’ютерне моделювання локального температурного впливу на шкіру людини у динамічному режимі // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”: збірник наукових праць. Серія: Фізико-математичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. − № 898. – С. 78 – 82. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44312
 30. Анатичук Л.І., Пасєчнікова Н.В., Науменко В.О., Назаретян Р.Е., Кобилянський Р.Р., Задорожний О.С. Спосіб моніторингу внутрішньоочної температури в процесі вітректомії (експериментальне дослідження) // Харківська хірургічна школа. – 2018. – № 5-6 (92-93). –С. 36-39. http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/images/fond_publications/harkivska_hirurgichna_shkola/harkivska_hirurgichna_shkola_2018_5-6.pdf
 31. Gorskyi P.V., Vikhor L.N. Prospects for increasing the efficiency of generator system based on combination of photo-and thermoelectric effects/ 6. MKOIEE•ICREPS, P.137-142 Beograd,September-2018. https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3782
 32. Gorskyi P.V.  Estimation of the electrical and thermal contact resistances and thermoemf of thermoelectric material-metal transient contact layer due to semiconductor surface roughness / cond.mat.-mes.hall,  6 Sep. 2018,  1-6. https://arxiv.org/abs/1809.02504
 33. Микитюк П.Д. Про вплив термопари на розподіл температури в нагрівнику вимірювального перетворювача // Термоелектрика. – 2018. – №1. – C. 64 – 69. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_01_uk.pdf
 34. Горський П.В. Роль елементарних процесів росту у формуванні термоелектричних матеріалів на основі телуриду вісмуту // Термоелектрика. – 2018. – №1. – C. 18 – 26. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_01_uk.pdf
 35. Горський П.В. Оцінка електричного та теплового контактних опорів та термоЕРС перехідного контактного шару «термоелектричний матеріал-метал» на основі теорії композитів // Термоелектрика. – 2018. – № 2. – С. 5-12. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_02_uk.pdf
 36. Горський П.В. Вплив поверхневих явищ на орієнтацію площин спайності кристалів телурида вісмуту відносно широких граней щілинного контейнера // Термоелектрика. – 2018. – №3. – С. 5 – 14. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_03_uk.pdf
 37. Ніцович О.В. Дослідження умов формування плоского фронту кристалізації при вирощуванні термоелектричного матеріалу на основі Ві2Те3 методом вертикальної зонної плавки // Термоелектрика. – 2018. – № 3. – С. 76 – 82. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_03_uk.pdf
 38. Горський П.В. Оцінка електричного та теплового контактних опорів та термоЕРС перехідного контактного шару термоелектричний матеріал-метал, зумовлених неплощинністю поверхні напівпровідника // Термоелектрика. – 2018. – №4. – С. 5 – 13. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_04_uk.pdf
 39. Горський П.В., Разіньков В.В. Вплив геометрії контейнера на орієнтацію та ступінь паралельності площин спайності монокристалів телуриду вісмуту // Термоелектрика. – 2018. – № 5. – С. 30 – 40. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_05_uk.pdf
 40. Ніцович О.В. Комп’ютерне моделювання процесу кристалізації Ві2Те3 при наявності електричного струму // Термоелектрика. – 2018. – № 5. – С. 20 – 29. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_05_uk.pdf
 41. Микитюк П.Д., Микитюк О.Ю. Розподіл температури в нагрівнику зі змінним по довжині опором у термоелектричному перетворювачі // Термоелектрика. – 2018. – №2. – С. 70 – 74. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_02_uk.pdf
 42. Микитюк П.Д. Микитюк О.Ю. Захист термоперетворювачів від електричних перевантажень. // Термоелектрика. – 2018. – № 4. – С. 73 – 80. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_04_uk.pdf 
 43. Маник О.М., Маник Т.О., Білінський-Слотило В.Р. Теоретичні моделі упорядковуваних сплавів антимонідів кадмію // Термоелектрика. – 2018. – № 4. – С. 14 – 30. http://jt.inst.cv.ua/jt_2018_04_uk.pdf
 44. Кобилянський Р.Р., Безпальчук О.О., Вигонний В.Ю. Про застосування термоелектричного охолодження у косметології // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. – Т. 19, № 4. − С. 340 – 344. http://lib.pu.if.ua:8080/bitstream/123456789/604/1/3391-10038-1-PB.pdf
 45. Ніцович О.В., Сербин М.В. Фрагменти з історії винайдення Ві2Те3 та його перших практичних використань // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. – Т. 19, №4. – С. 297 – 302.
 46. http://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3392/3527
 47. L. I. Anatychuk, V. Ya. Mykhailovsky, L. T. Strutynska, M. V. Maksymuk, V. V. Antoniuk, U. Burkhardt, W. Carrillo-Cabrera, and Yu. Grin. mm- and nm-Sized Catalytic Structures in Heat Sources for Thermoelectric Generators//Journal of Nanoscience and Nanotechnology.- 2017, Vol. 17, No. 3, рр.1640–1644. http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2017/00000017/00000003/art00015 (I=1.483)
 48. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я. Комп’ютер-не моделювання локального теплового впливу на шкіру людини// Термоелектрика. – 2017. − № 1. – С.66-75.  http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_01_uk.pdf
 49. Ріферт В. Г., Анатичук Л. І., Барабаш П. А., Усенко В. І., Стрикун А.П., Прибила А. В. Покращення методів дистиляції при використанні відцентрових сил для регенерації води під час космічних польотів // Термоелектрика. – 2017. − № 1. – 90-108. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_01_uk.pdf
 50. Анатичук Л.І., Разіньков В.В., Бухараєва Н.Р., Кобилянський Р.Р. Термоелектричний браслет // Термоелектрика. – 2017. − № 2. – 69-83. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_02_uk.pdf
 51. Горський П.В. Модель Фіваза і передбачення термоелектричних матеріалів. –2017. – №1. – С.19-29. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_01_uk.pdf
 52. Горський П.В. Про деякі механізми виникнення анізотропії термоЕРС у системі Zn-Cd-Sb // Термоелектрика. – 2017. – №2. – С.5-17. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_02_uk.pdf
 53. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я. Комп’ютерне моделювання та оптимізація динамічних режимів роботи термоелектричного приладу для лікування захворювань шкіри // Термоелектрика.– 2017. − № 2. – 55-68. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_02_uk.pdf
 54. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я. Комп’ютерне моделювання та оптимізація динамічних режимів роботи термоелектричного приладу для рефлексотерапії // Термоелектрика.–  − № 3. – C. 78-88.   http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_03_uk.pdf
 55. Анатичук Л.І., Юрик О.Є., Кобилянський Р.Р., Рой І.В., Фіщенко Я.В., Слободянюк Н.П., Юрик Н.Є., Дуда Б.С. Термоелектричний прилад для діагностики запальних процесів та неврологічних проявів остеохондрозу хребта людини // Термоелектрика. – 2017. − № 3. – 89-98. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_03_uk.pdf
 56. Анатичук Л.І., Розвер Ю.Ю., Прибила А.В. Експериментальне дослідження термоелектричного теплового насоса рідина-рідина // Термоелектрика. – 2017. – №3. – C. 47 – 53. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_03_uk.pdf
 57. Маник О.М., Маник Т.О., Білинський-Слотило В.Р. Моделі хімічного зв’язку Ві2Те// Термоелектрика. – 2017. – №3. – C. 13 – 22. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_03_uk.pdf
 58. Горський П.В. Вплив дефектів структури на граткову теплопровідність термоелектричних матеріалів на основі Zn-Cd-Sb // Термоелектрика. – 2017.  – №3. – C. 5 – 12. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_03_uk.pdf
 59. Михайловський В.Я., Лисько В.В., Антонюк В.В., Максимук М.В. Дослідження термоелементів з матеріалів на основі n-PbTe і р-TAGS термоелектричного генераторного каскадного модуля // Термоелектрика. – 2017. – №3. – C. 38 – 46. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_03_uk.pdf
 60. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про граничні можливості термоелектричного теплового насоса рідина-рідина // Термоелектрика. – 2017. №4. – C. 49 – 54. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04_uk.pdf
 61. Маник О.М., Маник Т.О., Білинський-Слотило В.Р. Особливості електронної будови й міжатомної взаємодії в кристалах ZnSb// Термоелектрика. – 2017. – №4. – C. 32 – 39. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04_uk.pdf
 62. Горський П.В. Оптимізація матеріалів на основі антимоніду цинку для термопарних термоелементів // Термоелектрика. – 2017. – №4. – C. 21 – 31. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04_uk.pdf
 63. Анатычук Л.И., Лысько В.В. Метод компенсации влияния эффекта Пельтье при измерении электропроводности двухзондовым методом // Термоелектрика. – 2017. – №4. – C. 90 – 96. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04_uk.pdf
 64. Микитюк П.Д. Про стабільність параметрів термоелектричних перетворювачів // Термоелектрика. – 2017. – №4. – C. 55 – 61. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04_uk.pdf
 65. Анатичук Л.І., Денисенко О.І., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я., Перепічка М.П. Сучасні методи кріотерапії в дерматологічній практиці // Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – Том XVІ, №1 (59). – С. 150-156. http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2017_16_1_36
 66. АнатичукЛ.І., Лусте О.Я., Кобилянський Р.Р. Інформаційно-енергетична теорія термоелектричних сенсорів температури і теплового потоку медичного призначення // Термоелектрика. – 2017. − № 4. – С. 5-20. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04pdf
 67. АнатичукЛ.І., Лусте О.Я. Моделі дослідження механізмів деградації термоелектричних матеріалів і приконтактних структур // Термоелектрика. – 2017. − № 4.  – С. 62-88. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_04_uk.pdf
 68. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про вплив якості теплообмінників на властивості термоелектричних теплових насосів рідина-рідина // Термоелектрика. – 2017. – №5. – C. 59 – 64. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_05_uk.pdf
 69. Горський П.В. Оптимізація матеріалів на основі антимоніду цинку для анізотропних термоелементів // Термоелектрика. – 2017. – №5. – C. 5 – 16. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_05_uk.pdf
 70. Маник О.М., Маник Т.О., Білинський-Слотило В.Р. Кристалічна структура та хімічний зв’язок Cd-Sb-Zn // Термоелектрика. – 2017. – №5. – C. 16 – 23. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_05_uk.pdf
 71. Микитюк П.Д. Про фактори впливу на точність термоперетворювачів // Термоелектрика. – 2017. – №5. – C. 76 – 83. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_05_uk.pdf
 72. Анатичук Л.І., Пасєчнікова Н.В., Кобилянський Р.Р., Прибила А.В., Науменко В.О, Задорожний О.С., Назаретян Р.Е., Мирненко В.В. Комп’ютерне моделювання теплових процесів ока людини // Термоелектрика. – 2017. – №5. – C. 41 – 58. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_05_uk.pdf
 73. АнатичукЛ.І., Лусте О.Я. Вплив деградації на ресурсні властивості термоелектричних матеріалів // Термоелектрика. – 2017. − № 5.  – С. 84-96.  http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_05_uk.pdf
 74. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Про холодильний коефіцієнт термоелектричних теплових насосів рідина-рідина з врахуванням енергії на переміщення теплоносія // Термоелектрика. – 2017. – №6. – C. 34 – 40. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_06_uk.pdf
 75. Горський П.В. Ефективність термоелектричних матеріалів системи Zn-Cd-Sb на основі порошків // Термоелектрика. – 2017. – №6. – C. 5 – 11. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_06_uk.pdf , SNIP= 0.123
 76. Лисько В.В. Про похибки вимірювання електропровідності зразків термоелектричних матеріалів двозондовим методом // Термоелектрика. – 2017. – №6. – C. 72 – 81. http://jt.inst.cv.ua/jt_2017_06_uk.pdf
 77. Юрик О.Є., Анатичук Л.І., Рой І.В., Кобилянський Р.Р., Фіщенко Я.В., Слободянюк Н.П., Юрик Н.Є., Дуда Б.С. Особливості теплового обміну у пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу в попереково-крижовому відділі хребта // Травма. − 2017. – Т.18, № 6. – 121 – 126. http://trauma.zaslavsky.com.ua/article/view/121188/145263
 78. L.I.Anatychuk, R.R. Kobylianskyi, R.G. Cherkez, I.A. Konstantynovych, V.I. Hoshovskyi, V.A. Tiumentsev. Thermoelectric device with electronic control unit for diagnostics of inflammatory processes in the human organism // Tekhnologiya i  konstruirovanie v elektronnoi apparature, 2017, № 6, pp. 44-    http://www.tkea.com.ua/tkea/2017/6_2017/st_07.htm
 79. Анатичук Л.І., Вихор Л.М., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я. Комп’ютерне моделювання та оптимізація динамічних режимів роботи термоелектричного приладу для кріодеструкції // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 4. – С. 455-459. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/article/view/455/2460
 80. Anatychuk, L. Vikhor, M. Kotsur, R. Kobylianskyi, T. Kadeniuk. Optimal Control of Time Dependence of Temperature in Thermoelectric Devices for Medical Purposes // International Journal of Thermophysics. – International Journal of Thermophysics (2018) 39:108. http://link-springer-com-443.webvpn.jxutcm.edu.cn/article/10.1007%2Fs10765-018-2430-z
 81. Анатичук Л.І., Іващук О.І., Кобилянський Р.Р., Постевка І.Д., Бодяка В.Ю., Гушул І.Я. Термоелектричний прилад для вимірювання температури і густини теплового потоку “АЛТЕК-10008” // Термоелектрика. – 2016. − № 1. – С.76-84. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_01_uk.pdf , SNIP= 0.123
 82. Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р. Охолодження головного мозку людини термоелектричними засобами // Термоелектрика. – 2016. − № 2. – С.43-51. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_02_uk.pdf , SNIP= 0.123
 83. Анатичук Л.І., Гаврилюк М.В., Лисько В.В., Тюменцев В.А. Автоматизований вимірювальний комплекс «АЛТЕК-10003» для визначення термоелектричних властивостей злитків матеріалів// Термоелектрика. – 2016. − № 1.  – С.85-94. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_01_uk.pdf  , SNIP= 0.123
 84. Анатичук Л.І., Прибила А.В. Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів// Термоелектрика. – 2016. − № 2. – С. 33-42. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_02_uk.pdf  , SNIP= 0.123
 1. Анатичук Л.І., Кузь Р.В. Термоелектричний генератор для вантажівок// Термоелектрика. – 2016. − № 3. – С. 33-39. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_03_uk.pdf  , SNIP= 0.123
 2. Константинович І.А., Рендигевич О.В. Про ефективність гіротропних термоелементів в режимі генерації // Термоелектрика. – 2016. − № 1. – С. 61-65. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_01_uk.pdf , SNIP= 0.123
 3. Константинович І.А. Про ефективність гіротропних термоелементів в режимі охолодження // Термоелектрика. – 2016. − № 3. – С. 39-44. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_03_uk.pdf  , SNIP= 0.123
 4. Черкез Р.Г. Про моделювання проникних термоелементів // Термоелектрика. – – № 1. – С. 41-46. http://jt.inst.cv.ua/jt_2016_01_uk.pdf  , SNIP= 0.123
 5. Анатичук Л.І., Книшов Г.В., Крикунов О.А., Кобилянський Р.Р., Тюменцев В.А., Москалик І.А. Термоелектричний прилад “АЛТЕК 7012” для охолодження голови людини // Наука та інновації. − 2016. – Т. 12, №4. – C. 60-67.
 6. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Кобылянский Р.Р., Гаврилюк Н.В., Науменко В.А., Мирненко В.В., Назаретян Р.Э., Задорожный О.С. Термоэлектрические датчики для регистрации внутриглазной температуры // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies).– 2016. – Т. 13, № 3. – С. 30-38.
 7. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., Задорожный О.С., Кобылянский Р.Р., Назаретян Р.Э., Мирненко В.В., Гаврилюк Н.В. Устройство для интраокулярной термометрии и особенности распределения температуры в различных отделах глаза кролика // Журнал НАМН Украины. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 103-108.
 8. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Fine structure of radiation spectrum of system of electrons moving in spiral in medium. – 2014. – V. 66, № 2. – P. 307–318. (імпакт-фактор I=517)
 9. Аnatychuk L.І., Kobylyanskyi R.R. Electronic medical thermometer with thermoelectric power supply // Materials Today: Proceedings 2 (2015) 849-857. – 12th European Conference on Thermoelectricity (ECT-2014); Published by Elsevier Ltd. ISSN: 2214-7853.
 10. I. Anatychuk, M.V. Havryliuk, V.V. Lysko Absolute Method for Measuring of Thermoelectric Properties of Materials // Materials Today: Proceedings 2 (2015) 737-743. – 12th European Conference on Thermoelectricity (ECT-2014); Published by Elsevier Ltd. ISSN: 2214-7853.
 11. L.I. Anatychuk, R.V. Kuz’ Thermodynamic Characteristic of Cogeneration Installations with Thermoelectric Heat Recuperator // Materials Today: Proceedings 2 (2015) 871-876. – 12th European Conference on Thermoelectricity (ECT-2014); Published by Elsevier Ltd. ISSN: 2214-7853.
 12. Анатычук Л.И., Пасечникова Н.В., ЗадорожныйО.С., Кобылянский Р.Р., Гаврилюк Н.В., Назаретян Р.Э., Мирненко В.В. Термоэлектрическое устройство для измерения внутриглазной температуры // Термоэлектричество. – 2015. − № 3. – С. 32-41.
 13. Анатичук Л.І., Денисенко О.І., Кобилянський Р.Р., Каденюк Т.Я. Про використання термоелектричного охолодження в дерматології та косметології // Термоелектрика. – 2015. − № 3. – С. 57-71.
 14. Микитюк П.Д. Почвенные термоэлектрические генераторы: характеристики и применение // Интегрированные технологии и энергосбережение. – 2014. – № 4. – С. 134-137.
 15. Anatychuk L.I., Nitsovich O.V. Research of double-layer thermoelements with periodically profiled surface // Journal of Thermoelectricity. – 2015. – №1. – Р.41-48.
 16. Анатичук Л.І., Поляк В.М. Комп’ютерне проектування термоелектричних ОТЕС // Термоелектрика. – 2015. − № 2. – С. 36-47.
 17. Катеринчук В.Н., Кудринский З.Р. Размерный оптический эффект в наноструктурированных пленках In2O3 //Физика и техника полупроводников. – 2013. – Т. 47, вып. 3. – С.320-323.

Монографії та навчальні посібники:

 1. Anatychuk L.I., Lysko V.V. Thermoelectricity: Vol. 5. Metrology of Thermoelectric Materials. – Chernivtsi: Bukrek, 2019. – 172 p.
 2. Комп’ютерне проектування термоелектричних перетворювачів енергії. Методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл.: Дудаль В.О., Черкез Р.Г. – Чернівці: Рута, 2019. – 56 с.
 3. Електрика і магнетизм : методичні рекомендації до лабораторних робіт / укл.: Анатичук Л. І., МазуроваЕ. А., Черкез Р. Г., Білий А. В. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 152 с.
 4. 546 задач з механіки: навчальний посібник / Автори-укладачі: Т.О. Маник, О.М. Маник, В.Р. Білинський-Слотило. – Чернівці: АНТ Лтд, 2014. – 99 с.
 5. Рівняння електромагнітного поля у середовищі: Методичні вказівки // Укл.: Константинович А.В., Константинович І.А., Жаркой В.П. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 52 с.
 6. Прикладна електрофізика: Методичні рекомендації до лабораторних робіт // Укл.: Анатичук Л.І, Білий А.В., Константинович І.А., Черкез Р.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 64 с.
 7. Перетворення енергії. Двигуни внутрішнього згоряння: Методичні рекомендації до спецкурсу «Фізичні основи перетворення енергії» // Укл.: Анатичук Л.І, Константинович І.А., Черкез Р.Г. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – 56 с.

Патенти:

 1. Пат. 114397 Україна, МПК H01L 35/00. Термоелектричний сенсор теплового потоку / Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р.; Інститут термоелектрики; Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – № u201608782; заявл. 15.08.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.
 2. Пат. 114398 Україна, МПК H01L 35/00. Термоелектричний сенсор теплового потоку / Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р.; Інститут термоелектрики; Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – № u201608789; заявл. 15.08.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.
 3. Пат. 114399 Україна, МПК H01L 35/00. Термоелектричний сенсор теплового потоку / Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р.; Інститут термоелектрики; Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – № u201608790; заявл. 15.08.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.
 4. Пат. 117719 Україна, МПК H01L 35/00. Спосіб виготовлення термоелектричної мікробатареї / Анатичук Л.І., Кобилянський Р.Р.; Інститут термоелектрики; Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – № u201612914; заявл. 19.12.2016; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.