Міжнародні зв’язки

Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання. Міжнародна діяльність та відділення міжнародних товариств

1. Українське фізичне товариство (м. Київ).

2. Польське фізичне товариство (м. Варшава).

Наші наукові партнери

США – (С. Вакару) California State University, Fresno (Fresno State).

США – університет Солт Лейк Сіті.

Японія – (А. Міщенко) RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS), Wako, Japan.

Канада – (М. Берку) University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Польща – University of Rzeszow, Poland.

Молдова – Інститут прикладної фізики АН Молдови (м. Кишинів).

2006 – у рамках Угоди між Урядом України й Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво від 27 серпня 1996 року виконувався спільний Проект за темою «Теорія і розробка методів розрахунку спектрів і процесів релаксації квазічастинок у напівпровідникових наноструктурах». Наукові керівники: від Чернівецького національного університету – доктор фіз.-мат. наук, професор Ткач М.В. (Україна); від Фізико-технічного інституту ім. А.Ф. Йоффе РАН, м. Санкт-Петербург – доктор фіз.-мат. наук, професор Зегря Г.Г. (Росія).

2014-2015 – у рамках програми двостороннього співробітництва між Україною та республікою Молдова в сфері науки та технологій (НТ) виконувався спільний Проект за темою «Теорія фотон-асистованого тунелювання електронів і нелінійного поширення електромагнітних хвиль у резонансно-тунельних структурах і тонких плівках як базових елементах наноприладів». Наукові керівники: від Чернівецького національного університету – зав. кафедри теорфізики ЧНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор М.В. Ткач (Україна); від Інституту прикладної фізики АН Молдови, м. Кишинів – доктор фіз.-мат. наук, професор І. Бєлоусов (республіка Молдова).

Доповіді співробітників кафедри на міжнародних закордонних конференціях:

1. Tkach M., Holovatsky V., Voitsekhivska O., Min’kova M. Influence of Confined LO-Phonons on the Basic Electron State in Spherical Nanoheterosystem CdS/HgS/H2O // Intern. Symp. Nanostructures: Phys. and Techn. – St.- Petersburg, Russia. – 1996. – P. 315-317.  (Усна секційна доповідь.)

2. Tkach M., Holovatsky V., Voitsekhivska О., Mikhalyova M. Electron-Phonon Interaction in Spherical Nanoheterosystem CdS/HgS/H2O // Intern. Symp. Nanostructures: Phys. and Techn.-97.– St. Petersburg, Russia. – P. 433-436. (Усна секційна доповідь.)

3. Tkach M., Pronyshyn I., Makhanets O. Electron Spectrum in Quantum Superlattice with Axial Symmetry // Nanostructures: 97. Physics and technology. International Symposium. 23-27 June, 1997. Proceedings. – St. Petersburg, 1997. – P. 429. (Стендова доповідь.)

4. Tkach М., Holovatsky V., Voitsekhivska O., Mikhalyova M. Spectrum and Interactions of Quasi-particles in Complicated Spherical Nanoheterosystems b-CdS/HgS/ZnO/H20 // Proceedings of the Third International Conference on Excitonic Processes im Condensed Matter Excon’98: The Electrochemical Society, Inc., USA. Proceedings Volume, Boston, 1998-25. – P. 316-321. (Усна секційна доповідь.)

5. Tkach M., Pronyshyn I., Makhanets O. and Zharkoy V. Exciton Spectrum in the Superlattice Composed of Cylindric Quantum Wires // The 194th meeting of The Electro-chemical Society, Inc. Third international conference on excitonic processes in condensed matter-Excon’98 Meeting Progarm. – USA, Boston, 1998. – P. 40. (Стендова доповідь.)

6. Tkach M., Holovatsky V. and Voitsekhivska O. Exciton-phonon interaction in spherical nanoheterosystem b – CdS/HgS/ZnS // The 194th meeting of The Electro-chemical Society, Inc. Third international conference on excitonic processes in condensed matter-Excon’98 Meeting Progarm. – USA, Boston, 1998. – P. 924. (Усна секційна доповідь.)

7. Tkach M., Pronyshyn I., Makhanets O. and Zharkoy V. Exciton spectrum in the superlattice composed of cylindric quantum wires // Proceedings of the Third International Conference on Excitonic Processes im Condensed Matter Excon’98: The Electrochemical Society, Inc., USA. Proceedings Volume, Boston,1998-25. – P. 322 – 327. (Усна секційна доповідь.)

8. Tkach M., Holovatsky V., Voitsekhivska O., Mikhalyova M. Spectra of quasiparticles and their interaction in complicated spherical nanoheterosystems. Abstract // The 9th International Conference on Narrow Gap Semiconductors. Berlin, September 26 – October 1, 1999, Federal Republic of Germany, Humboldt-University at Berlin. – Program. – P. 55. (Усна секційна доповідь.)

9. Tkach M., Holovatsky V., Voitsekhivska O., Mikhalyova M. Spectra of Quasiparticles and their Interaction in Complicated Spherical Nanoheterosystems // Narrow Gap Semiconductor. Proceeding of the IX International Conference. Institute of Physics, Humboldt University. Berlin. – 2000. – P. 189-192. (Стендова доповідь.)

10. Ткач Н.В., Головацкий В.А., Березовский Я.М. Спектр и взаимодействие квазичастиц в наногетеросистемах // Нанофотоника: Материалы совещания, Нижний Новгород, 17-20 марта 2003 г. – Нижний Новгород: Институт физики микроструктур РАН, 2003. – С. 459-461. (Стендова доповідь.)

11. Tkach M. V., Gryshchuk A. M., Ivanochko M. M. Electron and Hole Spectra in Complicated Opened Cylindrical Nanoheterosystem at the Presence of Outer Magnetic Field // Proceedings International Conference European Materials Research Society E–MRS 2004 fall meeting, Warsaw University of Technology, Warshaw (Poland), 6th – 10th September, 2004. – P. 57. (Усна секційна доповідь.)

12. Tkach M. V., Zharkoy V. P., Makhanets O. M., Val’ O. D., Gutsul V. I. Phonon Spectra in Quantum Dots, Quantum Wires and Nanosystems Created of them // Proceedings International Conference European Materials Research Society E – MRS 2004 fall meeting, Warsaw University of Technology, Warshaw (Poland), 6th-10th September, 2004. Scientific Programme and Book of Abstracts. – P. 57-58. (Усна секційна доповідь.)

13. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A.  Radiation Spectrum of Electrons Moving in a Spiral in Vacuum //National Conference on Physics. – Abstracts. V. 1. – Bucharest, Romania, 13-17 September, 2005. – P. 87. (Стендова доповідь.)

14. Gorley P.M., Horley P.P., Chupita S.M., Konstantinovich A.V.  Semiconductor Photoreponse under Photo Gann Effect //National Conference on Physics. – Abstracts. V. 1. – Bucharest, Romania, 13-17 September, 2005. – P. 55-56. (Стендова доповідь.)

15. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A.  Synchrotron-Cherenkov Radiation Spectrum of an Electrons Moving in Transparent Media //International Conference on Fundamental and Applied Research in Physics. FARPhys2005. Einstein 100 Theory of Relativity Symposium. – Abstract book. – 26-29 October, 2005, Iasi, Romania. – P. 89. тендова доповідь.)

16. Константинович А.В., Константинович И.А. Особенности спектра излучения заряженных частиц, движущихся в магнитном поле в прозрачной среде //Материалы международной научной конференции ФТТ-2005 ”Актуальные проблемы твёрдого тела. – Сборник докладов. – 26-28 октября 2005 г. – Минск, Бєларусь. –  2005. – С. 307 – 310. (Стендова доповідь.)

17. Holovatsky V. A., Gryschuk A. M., Gutsul V. I. and Makhanets O. M. Energy Spectra of Quasiparticles in Combined Nanosystems: Quantum Dots in Quantum Wires // 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON II-VI COMPOUNDS Warsaw, Poland September 12 – 16, 2005 PROGRAM & ABSTRACTS. – P. 179. (Стендова доповідь.)

18. Tkach M.V., Voitsekhivska O.M., Zharkoy V.P. and Seti Ju.O. Spectrum of interface phonons in cylindrical quantum wires with quantum dots inside // 12-th International conference on II-VI compounds, Warsaw, Poland, September 12-16, 2005, p. 180.  (Усна секційна доповідь.) 

19. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Power Spectral Distribution of Two Electrons Moving in a Spiral in Magnetic Field //7th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta, Romania, July 5-7, 2006. – P. 52-53.  (Стендова доповідь.)

20. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Power Spectral Distribution of Three Electrons Moving in a Spiral in Transparent Medium //Romanian Conference on Advanced Materials ROCAM 2006, Fifth International Edition. – Bucharest-Magurele, Romania, September 11-14, 2006. – Abstract Book. – P. 243. (Стендова доповідь.)    

21. Konstantinovich I.A., Konstantinovich A.V. Radiation Power Spectral Distribution of Four Electrons Moving in a Spiral in Vacuum //Romanian Conference on Advanced Materials ROCAM 2006, Fifth International Edition. – Bucharest-Magurele, Romania, September 11-14, 2006. – Abstract Book. – P. 244. (Усна секційна доповідь.)

22. V. Holovatsky, V. Gutsul, O. Makhanets. Energy spectrum of electron in superlattice along the elliptic quantum wire // 7th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-7, 2006, Constanta, Romania. Book of Abstracts, p. 78–79. (Стендова доповідь.)

23. V.A. Holovatsky, V.I. Gutsul. Electron energy spectrum and wave functions in complicated elliptic quantum wires //The Fifth International Edition of: Romanian Conference on Advanced Materials. September 11-14th, 2006, Bucharest-Magurele, Romania. Abstract Book, p. 125. (Стендова доповідь.)   

24. O.M. Makhanets, O.M. Voitsekhivska, A.M. Gryschyk. Spectrum of confined and interface phonons in complicated cylindrical nanoheterosystem placed into the plane quantum well in water //The fifth international edition of Romanian conference on advanced materials, Bucharest-Magurele, Romania, September 11-14th, 2006, Abstract book. P. 124. (Усна секційна доповідь.)

25. M. Tkach, Ju. Seti, O. Voitsekhivska, M. Rud’ko. Quasistationary and quasifree electron states in opened quantum dots//7-th international Balkan workshop on applied physics, Constanta, Romania, July 5-7 2006, P. 79. (Стендова доповідь.)

26. M. Tkach, Ju. Seti, O. Voitsekhivska, M. Rud’ko. Evolution of quasistationary electron spectra in nanofilm system: quantum wells and quantum dots //E-MRS fall meetings Warsaw, Poland, September 4-8, 2006, Book of  abstract, P. 30. (Стендова доповідь.)

27. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Spectrum of the System of Electrons Moving in a Spiral in Transparent Medium //Romanian National Conference of Applied Physics CNFA 2006, – Iasi, Romania, December 8-9, 2006.- Abstract Book. – P. 25. (Стендова доповідь.)

28. Kovalyuk Z.D., Mintyanskii I.V., Savitskii P.I. and Konstantinovich A.V. Peculiarities of Electrical Properties of Indium Monoselenide Single Crystals //Romanian National Conference of Applied Physics CNFA 2006, – Iasi, Romania, December 8-9, 2006.- Abstract Book. – P. 100. (Стендова доповідь.)

29. Holovatsky V.A., Gutsul V.I. Energy and wave functions of quasiparticles in semiconductor elliptic nanowires and nanotubes //Romanian National Conference of Applied Physics CNFA 2006, – Iasi, Romania, December 8-9, 2006.- Abstract Book. – P. 105. (Усна секційна доповідь.)

30. M. Tkach, R. Fartushynsky, Ju. Seti, O. Voitsekhivska. Electron-phonon interaction in spherical quantum dot //Romanian National Conference of Applied Physics CNFA 2006, – Iasi, Romania, December 8-9, 2006.- Abstract Book. – P. 112. (Усна секційна доповідь.)    

31. O. Voitsekhivska, O. Makhanets. Spectra and quantization of TSO- and SSO-phonons in combined cylindrical nanosystem //Romanian National Conference of Applied Physics CNFA 2006, – Iasi, Romania, December 8-9, 2006.- Abstract Book. – P. 113. (Усна секційна доповідь.) 

32. V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, V. Gutsul. Optical oscillator strengths for the electron quantum transitions in elliptic quantum wires and nanotubes // 8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-7, 2007, Constanta, Romania. Book of Abstracts, p. 73. (Усна секційна доповідь.)

33. O. Makhanets, M. Dovganiuk, Ju. Seti, V. Holovatsky. Quasistationary electron spectrum in one-side opened quantum dot in cylindrical quantum wire // 8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-7, 2007, Constanta, Romania. Book of Abstracts, p. 66. (Усна секційна доповідь.)

34. M. Tkach, Ju. Seti, O. Voitsekhivska, M. Dovganiuk. Spherically symmetric exciton states in opened spherical quantum dot // 8th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-7, 2007, Constanta, Romania. Book of Abstracts, p. 62. (Стендова доповідь.)

35. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A.  The Peculiarities on the Radiation Spectrum of the System of Electrons Moving in a Spiral in Magnetic Field // 8th International Balkan Workshop on Applied Physics.- Constanta, Romania, July 5-7, 2007.- P. 65-66. (Усна секційна доповідь.)

36. Константинович А.В., Константинович И.А. Спектр излучения системы электронов, движущихся вдоль спирали в прозрачной изотропной среде // ФТТ-2007. Актуальные проблемы твёрдого тела. – Международная научная конференция. Сб. докладов. 23-26 октября 2007г., Минск, Беларусь.- С. 61-64. (Стендова доповідь.)

37. M. Ткаch,Ju. Seti, R. Fartushinsky. Quasistationary Electron States Renormalized Due To The Interaction With Phonons In Open Spherical Quantum Dot // 9-th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanta (Romania), 2008, pp. 80-81. (Усна секційна доповідь.)

38. M. Ткаch,Ju. Seti, O. Voitsekhivska. Method of Distribution Functions In The Theory Of Quasiparticles Quasistationary Spectra In Open Nanosystems// 9-th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta (Romania) – 2008. – Р. 82. (Стендова доповідь.)

39. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A.  Oscillations in Radiation Spectrum of Electron Moving in spiral in medium // 9-th International Balkan Workshop on Applied Physics, Constanta (Romania), 2008, P. 61. (Усна секційна доповідь.)

40. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Effects of Coherence in Radiation Spectrum of Four Electrons Moving in Spiral in Transparent Medium //IEEE ROMSC 2009. IEEE Magnetics Society. Chapter Romania Section. – Iasi, Romania, 6–9 June 2009. –  Book of Abstracts. ­ P. O2. (Стендова доповідь.)

41. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Radiation Spectrum of System of  Electrons Moving in an Undulator and in Constant Electric Field in Medium // 10th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta, Romania, July 6–8, 2009. – Book of Abstracts. – P. 74. (Стендова доповідь.)

42. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations and Superradiance in Radiation Spectrum of Electrons Moving in Spiral in Vacuum and Medium // 10th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta, Romania, July 6–8, 2009. – Book of Abstracts. – P. 120–121. (Усна секційна доповідь.)

43. Константинович А.В., Константинович И.А. Эффекты когерентности в спектре излучения системы электронов, движущихся вдоль винтовой линии в прозрачной изотропной среде // ФТТ–2009. Актуальные проблемы твердого тела. – Международная научная конференция. Сборник докладов в трех томах. 20–23 октября 2009 г., Минск, Беларусь. – Т. 3.– С. 171–173. (Усна секційна доповідь.)

44. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. OSCILLATIONS IN RADIATION SPECTRUM OF SYSTEM OF ELECTRONS MOVING IN SPIRAL IN TRANSPARENT MEDIUM // 11th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Constanta, Romania, July 7–9, 2010. – Book of Abstracts. – P. 45. (Стендова доповідь.)

45. Seti Ju., Tkach M., Boyko I. Influence of non-linear electrons interaction at their transport through the symmetric two-barrier resonance nano-system // 12-th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Juli 6-8, 2011, Constantsa, Romania. – Book of Abstracts. – P. 94-95. (Усна секційна доповідь.)

46. Tkach M., Seti Ju., Matijek V. Optimization of operating of terahertz nano-laser at the base of three-barrier resonance tunnel structure with shifted bottoms of potential wells // 12-th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Juli 6-8, 2011, Constantsa, Romania. – Book of Abstracts. – P. 95. (Стендова доповідь.)

47. Holovatsky V., Makhanets O., Frankiv I. Quasi-stationary electron states in spherical anti-dot with donor impurity // 12-th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Juli 6-8, 2011, Constantsa, Romania. – Book of Abstracts. – P. 93-94. (Усна секційна доповідь.)

48. Makhanets O., Tsiupac N., Voitsekhivska O. Exciton spectrum in multi-shell hexagon semiconductor nano-tubes // 12-th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Juli 6-8, 2011, Constantsa, Romania. – Book of Abstracts. – P. 94. (Стендова доповідь.)

49. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Oscillations and hopping in radiation spectrum of electrons moving in spiral in transparent medium // 12- th International Balkan Workshop on Applied Physics. – Juli 6-8, 2011, Constantsa, Romania. – Book of Abstracts. – P. 91-92. (Усна секційна доповідь.)

50. M. Tkach, Ju. Seti, I. Boyko, O. Voitsekhivska. Dynamic conductivity of resonance tunnel structures in the models of open cascades in nanolasers // The 8th General Conference of Balkan Physical Union. – Constanta, Romania (05.07.12 – 07.07.12). – 2012. – P. 99-100. (Усна секційна доповідь.)

51. Ju. Seti, M. Tkach, V. Matijek, O. Voitsekhivska. Tunneling properties of two-well nanostructures with δ–like barriers placed into the strong electromagnetic fields // The 8th General Conference of Balkan Physical Union. – Constanta, Romania (05.07.12 – 07.07.12). – 2012. – P. 98-99. (Стендова доповідь.)

52. Holovatsky V., Frankiv I. Oscillator Forces of Interband Quantum Transitions in Multi-shell Spherical Nanosystems // Book of Abstracts of the 8-th General Conference of Balkan Physical Union, 5-7 July 2012. Constantsa, Romania. – P. 97–98. (Стендова доповідь.)

53. Konstantinovich A.V., Konstantinovich I.A. Fine Structure of Radiation Spectrum of Electrons Moving in Spiral in Medium // Book of Abstracts of the 8-th General Conference of Balkan Physical Union, 5-7 July 2012. Constantsa, Romania. – P. 28–29. (Стендова доповідь.)

54. Г.Г. Зегря, Н.В. Ткач, И.В. Бойко, Ю.А. Сети. Влияние поперечного магнитного поля на излучение квантового каскадного лазера как резонансно-туннельной структуры // 3-й симпозиум «Полупроводниковые лазеры: физика и технология», 13-16 ноября 2012: материалы конф. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 40. (Усна пленарна доповідь.)

55. М. Tkach, Ju. Seti, О. Voitsekhivska. Photon- and phonon-assisted tunneling of electrons in open resonant tunneling structures of nano-devices //  International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors, May 22 – 25: book of abstracts. – Rzeszow, Poland, 2016. – С. 58. (Запрошена усна пленарна доповідь.)

56. М. Tkach, Ju. Seti, O. Pytiuk, О. Voitsekhivska. Multi-phonon processes and formation of the spectrum of  localized quasi-particles interacting with polarization modes of the system //  International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors, May 22 – 25: book of abstracts. – Rzeszow, Poland, 2016. – С. 96. (Усна секційна доповідь.)