Спеціальності

На кафедрі термоелектрики та медичної фізики здійснюється навчання за спеціальністю 6.040204 “Прикладна фізика та наноматеріали” та проводиться підготовка фахівців за такими спеціалізаціями:

– Прикладна фізика;

Важливим у прикладній фізиці є широке використання комп’ютерних технологій для моделювання фізичних процесів та комп’ютерного проектування конкретних засобів практичного використання фізики. Останнє дозволяє створювати сучасну апаратуру найвищої якості у короткі терміни. Комп’ютерні технології є вкрай необхідними, оскільки обладнання, створене засобами прикладної фізики є максимально комп’ютеризоване. Тому на кафедрі термоелектрики та медичної фізики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, де ведеться підготовка спеціалістів з прикладної та медичної фізики, базовій підготовці студентів з комп’ютерних технологій надається особлива увага.

Таблиця навчальних дисциплін на кафедрі термоелектрики та медичної фізики

(освітній рівень – бакалавр):

(освітній рівень – магістр):