Головацький Володимир Анатолійович, д. ф.-м. н., проф.

Посада: професор

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Учене звання: професор

Відмінник освіти України

Телефон роб.:  (0372)-55-02-34

Email: v.holovatsky@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

 • Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
 • Сучасні інформаційні технології у фізичних дослідженнях
 • Програмування для наукових досліджень (Python, Matlab, Mathematica). Обчислювальні методи фізики наноструктур
 • Комп’ютерна математика
 • Електродинаміка
 • Методика викладання фізико-технічних дисциплін у вищій школі
 • Елементи теорії напівпровідників
 • Комп’ютерне моделювання фізичних задач
 • Теорія поля

Наукові профілі:

Участь у наукових товариствах: Українське фізичне товариство

Наукові інтереси:

 • Дослідження в області нанофізики;
 • Дослідження спектрів квазічастинок в простих та багатошарових сферичних наносистемах;
 • Дослідження впливу домішок та зовнішніх електричного та магнітного полів на оптичні властивості сферичних наносистем.

Посібники та методичні розробки:

 1. Головацький В.А. Методика викладання фізико-технічних дисциплін у вищій школі: методичні рекомендації. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 69с. (https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3567).
 2. Головацький В.А. Електродинаміка. Навчальний посібник. Чернівці, Рута, 2015. – 282 с.  
 3. Головацький В.А. Система комп’ютерної алгебри Mathematica 5: навчальний посібник з грифом МОН України (лист 14/181-1928 від 18.07.2008 ). Чернівці, Рута, 2008. – 352 с.
 4. Головацький В.А. Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування. Навчальний посібник. Чернівці, Прут, 2005. – 142 с.
 5. Войцехівська О.М., Головацький В.А., Маханець О.М., Ткач М.В. Спектри квазічастинок у багатошарових напівпровідникових наносистемах: Методичні вказівки до спецкурсу. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 32 с.
 6. Головацький В.А. Розв’язування фізичних задач за допомогою системи комп’ютерної алгебри Mathematica 4.1. (Методичний посібник до лабораторних робіт). Чернівці, Рута, 2004. – 36 с.
 7. Головацький В.А. Електромагнітні хвилі. Поле рухомих зарядів та випромінювання. Електродинаміка суцільного середовища (Конспект лекцій).Чернівці, Рута, 2003. – 83 с.
 8. Головацький В.А. Система комп’ютерної алгебри Mathematica 4.1. Навчальний посібник. Чернівці, Рута, 2003. – 47 с.

Публікації в Інтернеті (комп’ютерне моделювання):

 1. Holovatsky V., Orynchuk E. Rainbows of Multiple Orders, Wolfram Demonstrations Project, 2022.
 2. Holovatsky V., Orynchuk E. Rainbows of Different Order in Water Droplets and Glass Beads, Wolfram Demonstrations Project, 2022.
 3. Holovatsky V., Holovatska Y. Interacting Cylindrical Magnets (interactive animation), Wolfram Demonstrations Project, 2021.
 4. Holovatsky V., Holovatska Y. Oscillations of an elastic pendulum (interactive animation), Wolfram Demonstrations Project, 2019.
 5. V.Holovatsky, Ya.Holovatska, Interacting Cylindrical Magnets, 2020.
 6. V.Holovatsky, Ya.Holovatska, Magnetic field of a hollow cylindrical magnet, 2020.
 7. V.Holovatsky, Fraunhofer Diffraction (Double Slit), 2010.
 8. V.Holovatsky, Reflections in a Mirrored Corner,  2010.
 9. V.Holovatsky, Light Ray Passing through a Transparent Plate, 2009.
 10. V.Holovatsky, Light Rays In a Lens, 2009.
 11. V.Holovatsky, Light Ray In a Prism, 2009.
 12. V.Holovatsky, Ray Diagrams For Microscope And Telescope, 2009.

Проф. Головацький В.А. є рецензентом у міжнародних рейтингових наукових виданнях

Статті в наукових журналах:

 1. V. A. Holovatsky, M. V. Chubrei, and C. A. Duque, “Core-shell type-II spherical quantum dot under externally applied electric field,” Thin Solid Films, p. 139142, 2022, doi: 10.1016/j.tsf.2022.139142.
 2. Chubrei, M. V., Holovatsky, V. A. & Duque, C. A. Effect of magnetic field on donor impurity-related photoionisation cross-section in multilayered quantum dot. Philos. Mag. 145, 1–20 (2021).
 3. Пат. u 202100706 МПК51 C30B 11/00. СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ TlInSnS4 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Цісар О.В, Кормош Ж.О., Мацьків О.О., Решетняк С.О., Головацький В.А. – № 147877; – заявл. 17.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24.
 4. Пат. u 202100731 МПК51 C30B 11/00. СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ TlInGe2Se6 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Цісар О.В, Кормош Ж.О., Мацьків О.О., Решетняк С.О., Головацький В.А. – № 147879; – заявл. 18.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24.
 5. V. A. Holovatsky, M. V Chubrei, and O. M. Yurchenko, “Impurity Photoionization Cross-Section and Intersubband Optical Absorption Coefficient in Multilayer Spherical Quantum Dots,” Phys. Chem. solid state, vol. 22, no. 4, pp. 630–637, 2021.
 6. V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, M. Chubrei. Effect of electric field on photoionisation cross-section of impurity in multilayered quantum dot//Superlattices and Microstructures. – 2020. –  Vol. 145. – 106642:1-20.
 7. В. Головацький, М. Яхневич, М. Чубрей. Вплив магнітного поля та нецентральної домішки на енергетичний спектр електрона в сферичній багатошаровій наносистемі // Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – Т. 11. – № 1. – 01007: 1-5.
 8. Holovatsky V. Optical properties of GaAs/AlxGa1-xAs/GaAs quantum dot with off-central impurity driven by electric field / V. Holovatsky, M. Yakhnevych, O. Voitsekhivska // Condensed Matter Physics. – 2018. – V.21, №1. – Р. 13703:1 – 9.
 9. Holovatsky V. Joint effect of electric and magnetic field on electron energy spectrum in spherical nanostructure ZnS/CdSe/ZnS / V. Holovatsky, I. Holovatsky, M. Yakhnevych // Physica E: Low–dimensional Systems and Nanostructures. – V. 104. – 2018. – P. 58 – 63.
 10. Holovatsky V. Effect of magnetic field and donor impurity on electron spectrum in spherical core-shell quantum dots / V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, M. Yakhnevych // Superlattice and Microstructure. – V. 116. – 2018. – P. 1 – 9.
 11. V. A. Holovatsky, M. Y. Yakhnevych, Effect of Electric Field on Energy Spectrum and Intersubband Absorption Coefficient of Electron in Spherical Multilayered Quantum Dot CdSe/ZnS/CdSe  // Physics and Chemistry of Solid State. – 2017. – V. 18, № 3 – P. 297-301.
 12. V. Holovatsky, О. Voitsekhivska and M. Yakhnevych. Effect of magnetic field on an electronic structure and intraband quantum transitions in multishell quantum dots // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Volume 93, September 2017, Pages 295–300.
 13. Holovatsky V.A., Bernik I.B., Yakhnevych M. Ya. Effect of magnetic field on energy spectrum and localization of electron in CdS/HgS/CdS/HgS/CdS multilayered spherical nanostructure// Physica B: Condensed Matter,508,112-117,2017.
 14. Головацький В.А., Бернік І.Б., Яхневич М.Я. Вплив магнітного поля на сили осциляторів міжзонних квантових переходів у двоямній сферичній квантовій точці //Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2016 — T. 7 (13), № 4, С. 28-36.
 15. Holovatsky V., Bernik I., Yakhnevych M,  Effect of magnetic field on electron spectrum and probabilities of intraband quantum transitions in spherical quantum-dot-quantum-well, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 83, 256-262, 2016.
 16.  В.А. Головацький, І.Б. Бернік, М.Я. Яхневич  Вплив магнітного поля на енергетичний спектр та локалізацію  електрона у багатошарових сферичних наноструктурах // Фізика і хімія твердого тіла. Т.17, № 2 (2016), с. 180-187.
 17. Головацький В.А., Франків І.Б., Яхневич М.Я. Вплив магнітного поля на локалізацію квазічастинок у сферичній наногетеросистемі ZnS/CdSe/ZnS/CdSe/H2O/ В.А. Головацький, І.Б. Франків, М.Я. Яхневич // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – 2015. – Т. 4, Вип. 1. – С. 29–34.
 18. Holovatsky V. Oscillator strengths of quantum transition in spherical quantum dot GaAs/AlxGa1хAs/GaAs/AlxGa1-xAs with on-center donor impurity / V. Holovatsky, I. Bernik, O. Voitsekhivska // Acta Physica Polonica A. – 2014. – V. 125, № 1. – P. 93-97.
 19.  Holovatsky V. Effect of magnetic field on electron spectrum in spherical nano-structures / V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, I. Bernik // Condensed Matter Physics. – 2014. – V. 17, № 1. – P. 13702: 1-8.
 20.  Holovatsky V. Effect of Magnetic and Electric Fields on Optical Properties of Semiconductor Spherical Layer/ V. Holovatsky, I. Bernik // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2014, vol. 17, N.1, P.7-13
 21.  В.А. Головацький, І.Б. Бернік Енергетичний спектр електрона у сферичній квантовій точці з однією та двома воднеподібними домішками // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2014.– Т.3. – В.1 – С. 19–24.
 22. Holovatsky V.A. Oscillator strength of quantum transition in multi-shell quantum dots with impurity / V.A. Holovatsky, I.B. Frankiv // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2013. – V. 15, № 1-2. – P. 88-93.
 23.  Головацький В.А. Сили осцилятора внутрішньо-зонних квантових преходів у сферичній квантовій точці GaAs/AlxGaAs/GaAs/AlxGa1-xAs з центральною донорною домішкою / В.А. Головацький, І.Б. Бернік // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т. 14, № 3. – С. 480-486.
 24. Holovatsky V., Makhanets O., Frankiv I. Quasi-Stationary Electron States in Spherical Anti-Dot with Donor Impurity // Rom. Journ. Phys. – 2012. – V. 57, № 9-10. – P. 1285–1292.
 25.  Головацький В.А., Франків І.Б. Енергії та хвильові функції електрона у сферичній квантовій точці CdS/SiO2  з однією та двома донорними домішками // Журнал фізичних досліджень. – 2012. –  Т.16, №1/2. – С.1706-1–1706-9.
 26.  В. А. Головацький, І. Б. Франків, О. М. Войцехівська Сили осцилятора між зонних квантових переходів у багатошарових квантових точках з домішкою//Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies 2012 — T. 3 (9), № 4, С.67-75.
 27.  Головацький В.А., Франків І.Б.  Вплив нецентральної домішки на стани електрона у квантовій точці CdS/ZnS/CdS/SiO2 / В.А. Головацький, І.Б. Франків// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – 2012. – Т. 2, Вип. 1. – С. 26–29.
 28. V. Holovatsky Oscillator strengths of electron quantum transitions in spherical nanosystems with donor impurity in the center / Holovatsky V., Makhanets O., Voitsekhivska O. // Physica E. – 2009. – V.41. – P. 1522-1526.
 29.  Tkach M., Holovatsky V., Makhanets O., Dovganiuk M., Stationary and quasi-stationary electron spectrum in quantum wire and quantum anti-dot with impurity // Journal of Physical Studies/ – 2009.–V.13, N4. – P. 4706-1 – 4706-6.
 30. V. Holovatsky, V. Gutsul, Optical oscillator strengths for the electron quantum transitions in elliptic nanotubes// Romanian Journal of Physics. – 2008, V.53, N7-8. – P.833-840.
 31. V.A. Holovatsky, V.I. Gutsul, O.M. Makhanets, Energy Spectrum of Electron in Superlattice Along the Elliptic Nanowire//Romanian Journal of Physics. – 2007, V.52, N3-4. – P. 327-335.
 32.  V. Holovatsky, V. Gutsul,  Electron energy spectrum in core-shell elliptic quantum wire// Condence Matter Physics. – 2007, V.10, N 1. – P.61-67.
 33.  V. Holovatsky, V. Gutsul,  Electron energy spectrum and wave functions in complicated elliptic quantum wires// Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2007, V.9, N5. – P.1437-1441.
 34. Головацкий В.А., Гуцул В.И., Энергетический спектр электрона в эллиптической квантовой проволоке и эллиптической нанотрубке// Известия вузов. Физика. – 2006. № 12, С.55 – 62.
 35. M.V.Tkach, V.A.Holovatsky, Y.M.Berezovsky, O.M.Makhanets, O.D.Val Electron and exciton spectra in opened nanoheterosystems. – Proc.SPIE-2004. – Vol. 5582, P. 53-60.
 36. Ткач Н.В., Головацкий В.А. Квазистационарные состояния электронов и дырок в открытой сложной цилиндрической квантовой проволоке// ФТТ – 2001. – Т.43. – № 2. – С. 350-356.
 37.  Ткач Н.В., Головацкий В.А., Войцехивская О.М., Михальова М.Я., Фартушинский Р.Б. Перенормировка электронного спектра ограниченными и интерфейсными фононами в сферической наногетеросистеме (b-HgS/CdS)// ФТТ 2001. – Т.43. – №7. – С. 1315-1321.
 38.  M.Tkach, V.Holovatsky, O.Voitsekhivska, M.Mykhalyova, R.Fartushynsky Electron-phonon interaction in semiconductor spherical quantum dot embedded into semiconductor medium (HgS/CdS)// Phys. Stat. Sol. – 2001.  – V.225 №2. – P. 331-342.
 39.  M.Tkach, V.Holovatsky, O.Voitsekhivska Electron and hole quasistationary states in opened cylindrical quantum wire// Physica E: Low dimensional systems and Nanostructures. – 2001, V.11 – P.17-26.
 40.  M. Tkach, V. Holovatsky, O.Voitsekhivska, Ya. Berezovsky, Electron resonance states in opened spherical two-barrier nanoheterostructures. Ukrainian Journal of Physics 2001, vol. 46, N 8, P.859-864.
 41. Н.В. Ткач, В.А. Головацкий, О.Н. Войцеховская, Особенности спектров электронов и дырок в открытой сферической наногетероструктуре  (на примере GaAs/AlxGa1-xAs/GaAs). ФТП – 2000. – Т.34. – № 5. – С. 602-606.
 42. Ткач Н.В., Головацкий В.А. Квазистационарные состояния электрона в сферической наногетеросистеме HgS/CdS/HgS  ФТТ – 1999. – Т.41. – № 11. – С. 2081-2083.