19 Жовтня, 2022

Day

Посилання на форму: https://forms.gle/bVzaq79bQ4KdhrQH7
Read More
Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України 10 жовтня 2022 року ухвалено рішення про утворення у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 з присудження наукового ступеня доктора наук із спеціальностей: 01.04.05 «Оптика, лазерна фізика», 01.04.07 «Фізика твердого тіла», 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків». https://mon.gov.ua/ua/npa?params=&type=npa&key=%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97&from=&to=&num=&category=8&tag=atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii Наказ МОН про створення: № 894 від...
Read More