Громадські обговорення

Обговорення проблем підготовки майбутніх фахівців професійно-технічної освіти та учителів трудового навчання та технологій зі стейкходерами

Шановні студенти, випускники і роботодавці! Пропонуємо взяти участь в обговоренні освітніх програм спеціальностей, підготовка яких здійснюється на кафедрі професійної та технологічної освіти і загальної фізики. Колектив кафедри працює над удосконаленням змісту освітніх програм з метою забезпечення підготовки конкурентоздатного фахівця з урахуванням викликів сьогодення та модернізаційних процесів у галузі освіти. Нам важливо дізнатись думки студентів-здобувачів вищої освіти, випускників кафедри, викладачів (вчителів) закладів освіти, потенційних роботодавців, представників громадськості щодо відповідності змісту цих програм поставленій меті. Сподіваємося, що висловлені стейкхолдерами оцінки та пропозиції дадуть змогу підвищити якість підготовки здобувачів вищої освіти з відповідних спеціальностей, врахувати їхні освітні потреби, вимоги роботодавців, тренди змін на ринку праці та інші актуальні запити суспільства. Оцінки і пропозиції стейкхолдерів освітніх програм необхідні для забезпечення сталого розвитку вітчизняної системи освіти шляхом якісної підготовки висококваліфікованих, творчих, ініціативних педагогів, набуття студентами фахових компетентностей, формування та удосконалення їх професійної майстерності.

Обговорення освітньо-професійної програми “Трудове навчання та технології” (бакалавр 2020 р.)

Обговорення освітньо-професійної програми “Трудове навчання та технології” (магістр 2020 р.)

Обговорення освітньо-професійної програми “Машинобудування” (бакалавр 2020 р.)

Обговорення освітньо-професійної програми “Машинобудування” (магістр 2020 р.)

Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (бакалавр 2020 р.)

Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (магістр 2020 р.)

Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (бакалавр 2020 р.)

Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (магістр 2020 р.)

Пропозиції просимо пропонувати в онлайн-анкеті

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

Студентів-здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП “Трудове навчання та технології” 2021

Відповіді студентів-здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП “Трудове навчання та технології”

Студентів-здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП “Трудове навчання та технології” 2021

Відповіді студентів-здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП “Трудове навчання та технології”

Студентів-здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП “Машинобудування” 2021

Відповіді студентів -здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП “Машинобудування”

Студентів-здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП “Машинобудування” 2021

Відповіді студентів-здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОП “Машинобудування”

Випускників (ОП  “Трудове навчання та технології” (бакалавр)) 2021

Випускників (ОП  “Трудове навчання та технології” (магістр)) 2021

Випускників (ОП “Машинобудування” (бакалавр)) 2021

Випускників (ОП “Машинобудування” (магістр)) 2021

Опитування роботодавців щодо якості та рівня підготовленості випускників бакалаврів спеціальності 014.10 – Середня освіта (трудове навчання та технології) 2021

Опитування роботодавців щодо якості та рівня підготовленості випускників магістрів спеціальності 014.10 – Середня освіта (трудове навчання та технології) 2021

Опитування роботодавців щодо якості та рівня підготовленості випускників бакалаврів спеціальності 015.34 – “Професійна освіта (машинобудування)” 2021

Опитування роботодавців щодо якості та рівня підготовленості випускників магістрів спеціальності 015.34 – “Професійна освіта (машинобудування)” 2021

Відповіді роботодавців щодо якості та рівня підготовленості випускників магістрів спеціальності 015.34 – “Професійна освіта (машинобудування)”