Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні студенти, викладачі, роботодавці, випускники!

ПРОПОНУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (бакалавр 2020 р.)
Освітньо-професійна програма “Трудове навчання та технології” (магістр 2020 р.)
Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (бакалавр 2020 р.)
Освітньо-професійна програма “Машинобудування” (магістр 2020 р.)

Зауваження та пропозиції просимо висловити в анкеті розміщеній у вкладці Громадські обговорення

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ

Підсумкова атестація випускників освітньо-професійної програми «Професійна освіта (машинобудування)»  та «Трудове навчання та технології)» проводиться дистанційно у формі комплексного кваліфікаційного екзамену в тестовій формі з урахуванням результатів навчання за програмою.

Тестування проводиться в онлайн-режимі з використанням платформи дистанційного навчання Moodle із забезпеченням надійної ідентифікації здобувачів вищої освіти.

Проходження іспиту здобувачем здійснюється за допомогою  цифрового пристрою, під‘єднаного  до мережі Інтернет (комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфона), обладнаного відеокамерою та мікрофоном.

Іспит розпочинається згідно графіку, оприлюдненого на сайті Інституту.

На початок іспиту здобувачі зі своїх корпоративних акаунтів  в домені chnu.edu.ua під‘єднуються до відеоконференції Google Meet, де здійснюється їх аутентифікація.

Надалі здобувачі здійснюють самореєстрацію на відповідному курсі в Moodle (“Випускний кваліфікаційний іспит “Професійна освіта (машинобудування)” та “Випускний кваліфікаційний іспит Трудове навчання та технології”) відповідно.

Державний  екзамен проводиться в тестовій формі. З банку тестових завдань трьох рівнів складності (близько 1000 тестів з фахових дисциплін) випадковим чином обирається 20 тестових завдань, з яких 10 – тести на відтворювання (низький рівень складності, максимальна оцінка 4 бала), 5 – на демонстрацію розуміння (середній рівень складності, максимальна оцінка 5 балів) та 5 – на оцінку глибини засвоєння навчального матеріалу (високий рівень складності, максимальна оцінка 7 балів). До кожного тестового завдання пропонується 4 варіанти відповідей, з яких лише один правильний. Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань складає 100.

На проходження тесту здобувачу надається 60 хвилин часу.

При проведенні іспиту здійснюватиметься його відеозапис.

У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної сили здобувач вищої освіти повинен негайно повідомити секретаря ЕК про ці обставини за допомогою каналу зв’язку (телефон, месенджер тощо) з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену визначається екзаменаційною комісією в індивідуальному порядку.