Силабуси навчальних дисциплін

1 курс

Фундаментальні засади прикладної фізики

2 курс

Вступ до метрології

Основи наукових досліджень

Методи математичної фізики

Теплофізика

3 курс

Прикладна електрофізика

Патентознавство та захист інтелектуальної власності

Техніка фізичного експерименту

Прикладна фізика твердого тіла

4 курс

Фізична електроніка, в тому числі квантова

Квантова хімія

Термодинаміка й статистична фізика

Комп’ютерне проектування інформаційних систем

Мікроскопічна теорія явищ перетворення енергії

Фізико-хімічні технології у перетворювачах енергії

Комп’ютерне проектування перетворювачів енергії

Комп’ютерне моделювання у прикладній фізиці

Комп’ютерне проектування теплових насосів та енергетичних систем

Основи охорони праці

5 курс

Спеціальний науковий семінар з прикладного матеріалознавства

Охорона праці в галузі

Науково-дослідна робота студентів

Фізичні основи нетрадиційних та альтернативних джерел енергії

Термоелектричні системи охолодження

6 курс

Інформаційно-енергетична теорія вимірювань

Спеціальний науковий семінар з прикладного матеріалознавства

Узагальнена теорія перетворення енергії

Методи вимірювання параметрів функціональних матеріалів

Комп’ютерне матеріалознавство