Силабуси навчальних дисциплін

Спеціальність №152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Вступ до фаху Оптичні методи у мультимедіа
Основи програмування Web дизайн
Матеріали та компоненти інформаційно-вимірювальної техніки Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною
Фізика Голографія
Вища математика Джерела та приймачі оптичного випромінювання
Фізична оптика Методика викладання оптики у вищих навчальних закладах
Квантова електроніка Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація
Планування інфокомунікаційних проектів Кореляційна оптика
Числові методи розв’язування задач Перетворення оптичних сигналів
Технологія виготовлення елементів оптичних приладів і систем Фотоніка та оптоінформатика
Електроніка і схемотехніка (I)
Електроніка і схемотехніка (II)
Електроніка і схемотехніка (ІIІ)
Фізичне та комп’ютерне моделювання у оптиці
Метрологія, стандартизація та сертифікація Спецсемінар: Сучасні тенденції розвитку фотоніки
Коливання і хвилі Вибрані розділи кореляційної оптики та голографії
Цифрова і мікропроцесорна техніка Когерентна біофотоніка
Оптична та комп’ютерна обробка зображень Оптичний зв’язок
Статистична оптикаХвилеводна оптика
Сингулярна оптикаСкладання та юстування оптичних приладів
Методи вимірювання та ідентифікації параметрів об’єктівОснови автоматики і систем управління
Елементи теорії штучного інтелекту

Спеціальність № 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Інформатика (частина І) Системи комутації та розподілу Інформації (частина І)
Вступ у спеціальність Напрямні системи електричного та оптичного зв”язку (частина І)
Програмування мережних послуг Напрямні системи електричного та оптичного зв”язку (частина ІІ)
Вища математика (частина ІІІ) Планування інфокомунікаційних проектів
Програмування інженерних задач алгоритмічними мовами вищого рівня Метрологія та стандартизація
Числові методи розв’язування задач Інформаційні та інформаційно-вимірювальні системи
Теорія електрозв’язку Телекомунікаційні та інформаційні мережі (частина І)
Електронні і квантові пристрої НВЧ Системи мобільного зв”язку (частина І)
Хвилеводна оптика Уніфіковані телекомунікаційні системи
Локальні комп’ютерні мережі Web-дизайн
Глобальна інформаційна інфраструктура Розподілені сервісні системи
Управління та якість послуг інформаційних мереж зв’язку Інформаційна безпека інноваційної діяльності
Оптичні технології в системах та мережах зв’язку Статистична радіофізика та оптика
Системи контролю, діагностики і підвищення надійностіОснови телебачення та радіомовлення

Інші дисципліни

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ВПС У ВНЗ (186)

Вища математика (частина ІІІ) (186)

Інформатика (БІКСІР)

Теорія ймовірностей та математична статистика (014, 015)

ХУДОЖНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ (186)

ОСНОВИ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (186)

ЕЛЕКТРОННА ТИПОГРАФІКА І ТИПОМЕТРІЯ (186)

Теорія кольору і кольороутворення (186)

Цифрове оброблення сигналів (186)

ВИБІР ДИСЦИПЛІН

Raport_na_vybirkovi

Анкета 5-й курс

Анкета 6-й курс