Силабуси навчальних дисциплін

Освітня програма “Видавництво та поліграфія” зі спеціальності № 186 “Видавництво та поліграфія” (Бакалавр)

Обов’язкові Вибіркові
Педагогіка та психологія ВШ Internet технології / Мережеві технології
Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ Проектування та управління базами даних/Захист та використання електронних видань
Інформаційні технології в соціальних комунікаціях Основи відчуття і сприйняття мультимедійної інформації/Стандартизація електронних видань
Менеджмент і маркетинг в інформаційному просторі Композиційний дизайн електронних мультимедійних видань / Проектування електронних мультимедійних видань
Мультимедійні технології в методичному забезпеченні навчального процесу у вищій школі
Сучасні технології проектування електронних мультимедійних видань
Вибрані глави прикладного програмування
Електронна типографіка і типометрія
Сучасні засоби обробки та редагування цифрових зображень

Освітня програма “Технологія електронних мультимедійних видань” зі спеціальності № 186 “Видавництво та поліграфія” (Магістр)

Обов’язкові Вибіркові
Актуальні питання історії та культури України Комп’ютерна графіка / Нарисна геометрія
Філософія Менеджмент та маркетинг у поліграфії / Програмування інженерних задач алгоритмічними мовами вищого рівня
Українська мова (за професійним спрямуванням) Планування поліграфічного виробництва / Аналіз економічної ефективності поліграфічних підприємств
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Теорія інформації / Кодування інформації
Вища математика Технології та обладнання спеціальних видів друку / Інформаційні технології в поліграфії
Фізика Електронний документообіг / Пакети прикладних програм
Хімія Основи теорії інформаційних систем / Моделювання технічних систем
Інформатика і програмування Телекомунікаційні та компютерні мережі / Internet ресурси
Механізми поліграфічного обладнання Технологія електронних видань / Проектування електронних видань
Основи охорони прації Художні основи проектування друкованих і мультимедійних видань / Композиційний дизайн
Матеріалознавство Технологія медіаіндустрії / Опрацювання мультимедійної інформації
Основи поліграфії Оптико-електронні системи в поліграфії та медіаіндустрії / Системи контролю в поліграфії
Основи видавничої справи Захист інформації електронних ресурсів / Стандартизація електронних ресурсів
Опрацювання текстової інформації Комп’ютерна типографіка / Основні шрифти поліграфії
Опрацювання графічної інформації 3-D графіка і анімація / Основи проектування стереоскопічних видань
Видавничо-поліграфічні технології Професійна іноземна мова/Вибіркова загальноуніверситетська дисципліна
Теорія кольору та кольороутворення
Основи електротехніки та електроніки
Видавничо-поліграфічні матеріали
Основи репрографії
Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв
Метрологія, стандартизація та сертифікація у видавничо-поліграфічній галузі
Прикладне програмування
Web-дизайн

Освітня програма «Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології» зі спеціальності № 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціалізація «Оптичні інформаційні та комп’ютерні технології») (Магістр)

Обов’язкові Вибіркові
Педагогіка та психологія ВШ Розроблення і керування проектами та стартапами / Бізнеспланування та управління проектами
Методика викладання оптики у ЗВО Технічне забезпечення контролю якості продукції / Технології сталого розвитку
Теорія та практика експерименту Вибрані глави фізики І / Елементи теорії штучного інтелекту
Організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Вибрані глави фізики ІІ / Методи вимірювання та ідентифікації параметрів об’єктів
Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація Методи візуального програмування комп’ютеризованих ІВС / Автоматизація експериментальних досліджень
Математична статистика та опрацювання даних Перетворення оптичних сигналів / Поширення світла в однорідних та неоднорідних середовищах
Тенденції розвитку оптичної метрології Бази даних ІВС /Професійна іноземна мова
Комп’ютерні дослідження засобів та об’єктів вимірювання
Cучасні інформаційно-вимірювальні комплекси
Когерентна біофотоніка
Цифрова обробка зображень в інформаційно-вимірювальних системах

Силабуси навчальних дисциплін

Комп’ютерні дослідження засобів та об’єктів вимірювання
Матеріалознавство
Перетворення оптичних сигналів
Оптика
Метрологія, стандартизація, сертифікація 186 “Видавництво та поліграфія”
Метрологія, стандартизація, сертифікація 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”
Менеджмент та маркетинг в інформаційному просторі
Основи охорони праці
Охорона праці у наукових дослідженях з оптики
Перспективи розвитку інформаційних технологій
Технологія виробництва елементів оптичних приладів і систем
Основи поліграфії
Джерела та приймачі випромінювання
Спектральна техніка та вимірювання
Прикладне програмування
Обробка графічної інформації
Мультимедійні технології в методичному забезпеченні
навчального процесу у ВШ
Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація
3-D графіка і анімація
Web-дизайн
Технологія електронних видань
Теорія та практика експерименту
Інтелектуальна власність
Інформаційні технології в соціальних комунікаціях
Основи електротехніки та радіоелектроніки
Сучасні засоби обробки та редагування цифрових зображень
Сучасні інформаційні мережі
Теорія електрозв’язку частина 1
Теорія інформації
Фізика атома й атомних явищ
Телекомунікаційні системи передачі
Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв
Атомна та ядерна фізика